Tag: Kancelaria Paweł Mehl

  • Intercyza: procedura i warunki zawarcia

    Intercyza: procedura i warunki zawarcia

    Intercyza jest umową pomiędzy osobami, które zamierzają zawrzeć związek małżeński lub pomiędzy małżonkami. Celem intercyzy jest określenie praw i obowiązków majątkowych każdego z małżonków, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu. Adwokat Opole twierdzi, że intercyza jest dobrowolna i nikt nie jest zobowiązany do jej zawarcia ani do odmowy jej zawarcia. Zdecydowanie…