Tag: adwokat Opole

  • Intercyza: procedura i warunki zawarcia

    Intercyza: procedura i warunki zawarcia

    Intercyza jest umową pomiędzy osobami, które zamierzają zawrzeć związek małżeński lub pomiędzy małżonkami. Celem intercyzy jest określenie praw i obowiązków majątkowych każdego z małżonków, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu. Adwokat Opole twierdzi, że intercyza jest dobrowolna i nikt nie jest zobowiązany do jej zawarcia ani do odmowy jej zawarcia. Zdecydowanie…

  • Jak wygląda odpowiednie przygotowanie do sądu?

    Jak wygląda odpowiednie przygotowanie do sądu?

    Postępowanie sądowe to jeden z najważniejszych etapów każdej sprawy, w którym zapada wyrok decydujący o losie człowieka. Proces sądowy wymaga gruntownego przygotowania, zbadania wszystkich aspektów sprawy i szczegółów sytuacji. Zdarza się, że sprawy są przegrywane z powodu nieodpowiedniego przygotowania lub jego braku. Dlatego w takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata Opole. Ten…