Priorytety agentów od ubezpieczeń

Wszyscy chcą, by ich sprawa związana z ubezpieczeniem została załatwiona szybko i sprawnie. Jednak
prawda jest taka, że niektóre zdarzenia mają większy priorytet od innych i muszą być załatwione
szybciej. Agent ubezpieczeniowy Opole musi zapisać w swoim kalendarzu wszystkie spotkania, by
móc odpowiednio zaplanować harmonogram poszczególnych dni, pamiętając o tym, iż nie można
pominąć żadnego klienta i że należy zadbać o nawet najdrobniejsze sprawy. Lecz czasami kilka
zdarzeń musi zostać załatwionych w bardzo krótkim czasie, a rozpiska jest naładowana niezwykle
dużą ilością spraw, czy też spotkań. Dlatego ważna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz
umiejętnego rozmieszczenia spotkań, by wszystko zostało zrobione na czas.

Notowanie, analizowanie, układanie

Codziennie bardzo dużo potencjalnych i stałych klientów chce się umówić na spotkanie dotyczące
umowy polisy ubezpieczeniowej lub zgłoszenia zdarzenia, po którym ma być wypłacone
odszkodowanie. Podczas rozmowy telefonicznej agent ubezpieczeniowy Opole musi zanotować
temat oraz prognozowaną godzinę i miejsce spotkania, lecz w trakcie umawiania powinien uprzedzić,
że termin może się zmienić, a o ewentualnych przesunięciach poinformuje z odpowiednim
wyprzedzeniem. Na koniec dnia, zazwyczaj późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem,
przedstawiciel firmy zajmującej się polisami ubezpieczeniowymi sprawdza wszystkie zanotowane
terminy spotkań, przegląda korespondencje dotyczące zmian dat i godzin rozmów lub rozpraw i musi
na spokojnie tak ułożyć, by nikt nie poczuł się poszkodowany. Najwcześniej powinny być
rozmieszczone sprawy (rozwiązywane przez MultiDoradcy24), które muszą być załatwione bardzo
szybko. Czasami sami klienci proszą o wcześniejsze spotkanie, lecz w tym przypadku muszą podać
powody tego stanu rzeczy, by nie było sytuacji, gdzie przesunięcie dyskusji nie miało racji bytu. O
dokonanych korektach pracownik firmy ubezpieczeniowej musi poinformować następnego dnia w
godzinach południowych lub porannych.

Po pierwsze: porozmawiać ze wszystkimi

Bez względu na okoliczności, wszystkie zaplanowane spotkania muszą się odbyć, a któraś z nich może
być odwołana tylko w momencie, gdy klient stwierdzi, że nie ma takiej potrzeby lub jeśli u
zainteresowanego wystąpią okoliczności, które sprawią, że rozmowa z agentem ubezpieczeniowym z
Opola nie jest w tym momencie możliwa. Dobrą opcją jest zapisywanie w telefonie wszystkich
zaplanowanych spotkań oraz ustawienie przypomnienia, by żadna rozmowa nie została odwołana
przez niedopatrzenie, które może kosztować bardzo dużo.


Opublikowano

w

przez

Tagi: