Intercyza: procedura i warunki zawarcia

Intercyza jest umową pomiędzy osobami, które zamierzają zawrzeć związek małżeński lub pomiędzy małżonkami. Celem intercyzy jest określenie praw i obowiązków majątkowych każdego z małżonków, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu.

Adwokat Opole twierdzi, że intercyza jest dobrowolna i nikt nie jest zobowiązany do jej zawarcia ani do odmowy jej zawarcia. Zdecydowanie warto porzucić przekonanie, że intercyza może spowodować rozwód; praktyka światowa dowodzi, że zawarcie intercyzy często zapobiega rozwiązaniu małżeństwa.

Kiedy można zawrzeć intercyzę?

Intercyzę można zawrzeć od dnia złożenia wniosku o rejestrację małżeństwa i przed rozpoczęciem procedury rejestracji małżeństwa lub w dowolnym momencie trwania małżeństwa, można ją zawrzeć na przykład w kancelarii Paweł Mehl. Oznacza to, że intercyzę można zawrzeć w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie. Należy pamiętać, że jeśli intercyza zostanie zawarta przed rejestracją małżeństwa, to wejdzie ona w życie dopiero po zakończeniu procedury rejestracji małżeństwa.

Intercyza sporządzana jest w formie pisemnej, w tekście dokumentu muszą zostać określone wszystkie istotne warunki, co do których małżonkowie doszli do porozumienia. Poświadczenie umowy małżeńskiej przez notariusza jest obowiązkowe. W razie potrzeby notariusz nie tylko poświadczy intercyzę, ale także pomoże w jej sporządzeniu. Przed poświadczeniem umowy małżeńskiej notariusz musi wyjaśnić małżonkom ich prawa i obowiązki, znaczenie i sens umowy oraz uprzedzić o skutkach prawnych jej zawarcia.

 


Opublikowano

w

, , ,

przez