Kategoria: adwokat

 • Upadłość konsumencka – co to jest?

  Upadłość konsumencka Opole jest to proces prawny, który umożliwia osobom fizycznym, które nie są w stanie spłacić swoich długów, uzyskanie pomocy i ochrony przed wierzycielami. Jest to procedura mająca na celu zorganizowanie spłaty długów w sposób, który odpowiada możliwościom finansowym dłużnika. W Polsce, upadłość konsumencka jest regulowana przez ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 roku…

 • Kryteria wyboru najlepszego obrońcy

  Kryteria wyboru najlepszego obrońcy

  Wiele razy trzeba było się mierzyć z różnymi przeciwnościami, które mogły doprowadzić do różnych problemów. Bycie oskarżonym w sprawie sądowej jest jednym z najtrudniejszych rzeczy, z którą należy się przeciwstawić. W uzyskaniu właściwego, czyli możliwie najłagodniejszego, wyroku może pomóc adwokat Opole, który zbierze niezbite dowody udowadniające, że osoba oskarżona nie jest winna i nie zasługuje…

 • Intercyza: procedura i warunki zawarcia

  Intercyza: procedura i warunki zawarcia

  Intercyza jest umową pomiędzy osobami, które zamierzają zawrzeć związek małżeński lub pomiędzy małżonkami. Celem intercyzy jest określenie praw i obowiązków majątkowych każdego z małżonków, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu. Adwokat Opole twierdzi, że intercyza jest dobrowolna i nikt nie jest zobowiązany do jej zawarcia ani do odmowy jej zawarcia. Zdecydowanie…